Aangifte inkomstenbelasting

Bijna iedereen is wel bekend met de hypotheekrenteaftrek voor je eigen woning. Tegenwoordig is het ook heel gebruikelijk om een verzekering af te sluiten voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De premie voor deze verzekering mag je aftrekken van je inkomen net als betaalde lijfrentepremies. Daarnaast zijn er nog enkele andere aftrekposten, zoals zorgkosten en giften. Tip: indien je minstens 1x per jaar een bedrag schenkt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI ), kan je dit laten vastleggen via de betreffende instelling of de notaris. Deze giften zijn dan volledig aftrekbaar, er is dan geen sprake meer van een drempelbedrag. Heb je veel spaargeld, dan kan het voordelig zijn om een schenking te doen aan je (klein)kinderen of te investeren in groene beleggingen. Hiervoor geldt een vrijstelling, waardoor je alleen belasting hoeft te betalen indien de waarde boven een bepaald bedrag uit komt.

Toeslagen

De voorlopige toeslagen worden berekend op basis van een schatting van je inkomen en je persoonlijke (gezins)situatie. Pas achteraf kan de definitieve toeslag worden berekend. Om te voorkomen dat je straks een deel terug moet betalen of dat je een toeslag niet krijgt terwijl je daar wel recht op hebt, is het verstandig om daar even naar te laten kijken. Door op tijd een wijziging in je inkomen, je vermogen of je gezinssituatie aan de Belastingdienst door te geven, kan je een hoop ellende voorkomen.
Indien gewenst, kunnen we ook samen de aangifte invullen of een verzoek indienen voor een voorlopige aanslag/teruggaaf, zodat ik deze meteen op dat moment met je kan doornemen.

Cursus

Heb je geen behoefte aan de diensten van een administratiekantoor, maar wil je wel de basisvaardigheden leren van het boekhouden of zelf leren om je aangifte te doen? Ook dat is mogelijk. Er is genoeg aanbod in schriftelijke cursussen, maar misschien past een duidelijke persoonlijke uitleg (in je eigen tempo) beter bij je. Samen gaan we ervoor zitten en maak ik je wegwijs in de financiële administratie op basis van duidelijke praktijkvoorbeelden.